บริษัทหลักทรัพย์

รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์
 
   
 
| | | | |
|
| |

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง

 
 
 บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา  
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย 
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน 
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ  
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก 
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน  
บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี 
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสฯ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ 
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้  
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์  
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต  
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย 
บริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ฯ
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท 
บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน 
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักฯ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียฯ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร 
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่นฯ
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์  
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีฯ
บริษัทหลักทรัพย์ สินเอเซีย 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า 
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท

          บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของไทยที่ครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับหนึ่งของประเทศตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทฯ ให้บริการด้านซื้อขายหลักทรัพย์และแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งรายย่อยทั่วไปและลูกค้าสถาบัน โดยสนองตอบความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลายและครบวงจร ด้วยประสิทธิภาพในงานบริการและความทุ่มเทเอาใจใส่ พร้อมเลือกจังหวะในการลงทุนที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าของเรา บริษัทฯ ถือหุ้นใหญ่โดย กลุ่ม กิมเอ็ง โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 2532 ในเดือนพฤษภาคม 2544 บริษัทฯ ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์อันดับหนึ่งในธุรกิจหลักทรัพย์ของประเทศ
 
         บริษัทฯ ให้บริการด้านธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ พรั่งพร้อมด้วยอีก 38 สาขาทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญาตการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นายทะเบียนหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ เป็นสมาชิกของบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

          ด้วยทีมงานมืออาชีพด้านการตลาดจำนวนกว่า 660 ท่านที่คอยดูแลลูกค้า รวมทั้งนักวิเคราะห์จากฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์อีก 22 ท่านที่จะคอยให้คำแนะนำ เลือกจังหวะในการลงทุนและผลิตบทวิจัยทันสถานการณ์แก่ลูกค้า บริษัทฯ ยังมีเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจอีก 27 ท่าน ที่จะให้บริการงานด้านวาณิชธนกิจและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของเรา

          บริษัทฯ เน้นพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อการบริการที่ถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้งรักษามาตรฐานและคุณภาพในเรื่องงานวิจัย ภายใต้ชื่อของ KELive ซึ่งเป็นระบบที่ให้ข้อมูลงานวิจัยด้านการลงทุนแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้
ธุรกรรมและบริการ

ธุรกิจและบริการ

             ซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านอินเทอร์เน็ต
             ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน เจ้าหน้าที่การตลาด
             ซื้อขายอนุพันธ์
             การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)
             กองทุน EQUITY ETF
             ซื้อขายกองทุนอื่นๆ
             ฝ่ายนักลงทุนสถาบัน
             งานวาณิชธนกิจ
             งานปฏิบัติการหลักทรัพย์
             เปรียบเทียบบริการ
           
สำนักงานใหญ่
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited.

999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2658-6300 โทรสาร : 0-2658-6301
เว็บไซต์ : http://www.kimeng.co.th
   
   
| | | | |
|
| |
Copyright © 2010 Finance Thailand. All rights reserved. 
    Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com    powered by PRBbutton